Engagerade 7:or

Utifrån händelserna i Paris diskuterar vi just nu vad som händer i världen. Vi arbetar i grupp och skapar padlets utifrån våra tankar och diskussioner...